Dnia 24 maja 2024 r. odbyły się eliminacje szkolne konkursu matematycznego “RACHMISTRZ 2024”, do których przystąpiło 13 uczniów z klas 5. Konkurs ma na celu promowanie i
popularyzowanie matematyki wśród uczniów, rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich umiejętności rachunkowych, w tym szybkiego i sprytnego liczenia. Do etapu powiatowego konkursu „RACHMISTRZ 2024” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 dostali się: CEZARY PISZCZ i JAN PAJKOWSKI z klasy 5b. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

nauczyciele matematyki