29.03.2023r. uczniowie klasy II b oraz III b wybrali się do Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie na zajęcia edukacyjne w sali „Ognik”. Uczniowie z wielkim zaciekawieniem uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego poznali specyfikę pracy strażaków oraz niektóre sprzęty jakimi dysponują. W trakcie zajęć dzieci uczyły się między innymi prawidłowych zachowań w sytuacjach  zagrożenia życia, zasad bezpiecznej ewakuacji oraz prawidłowego wzywania służb ratowniczych. Wielką radość dzieciom  sprawiła możliwość przymierzenia munduru i hełmu strażackiego. Dzieci wykazały zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę.  Serdecznie dziękujemy strażakom za wspaniale przeprowadzone spotkanie.

A. Urbaniak, M Jabłońska – Szewców

Zdjęcia z pobytu uczniów