„Wierzyć to oświetlać to, co ukryte” – zwykł mawiać Św. Maksymilian Maria Kolbe. Oświetleniu ukrytych talentów plastycznych i literackich służyła pierwsza edycja konkursu szkolnego pn. „Aureola”, który został rozstrzygnięty w piątek 18 listopada b.r.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas VI, VII i VIII. Konkurs podzielony został na dwie kategorie: plastyczną i literacką. Uczestnicy mieli za zadanie przedstawić sylwetkę ulubionej postaci świętego lub swojego patrona. Ocenie podlegała kreatywność, nietuzinkowość i estetyka wykonanych prac. Celem konkursu było przybliżenie postaci świętych i błogosławionych, ich życia i drogi do świętości. Ponadto konkurs posłużył rozwinięciu wyobraźni, wrażliwości i zdolności plastycznych i literackich uczniów. Komisja konkursowa w składzie: Panie:  Agnieszka Dyk,  Karolina Radziszewska-Janaś oraz  Joanna Wilk wyłoniła:

w kategorii literackiej:
I miejsce: Hanna Krawiec
II miejsce ex æquo: Urszula Gruszka i Krzysztof Leszczyński
III miejsce: Maja Grobecka

W kategorii plastycznej:
I miejsce: Oliwier Mazurkiewicz
II miejsce: Jagoda Stachowiak
III miejsce ex æquo: Emilia Więcek i Weronika Więcek

Wszystkim laureatom  konkursu serdecznie gratulujemy i dziękujemy za uczestnictwo. Jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji „Aureoli” w przyszłym roku.

J. Wilk