Dnia 3 listopada uczniowie klasy 1b odbyła długi spacer na cmentarz przy ul. Legnickiej w Głogowie. Dzieci poznawały tradycje, zwyczaje związane ze Świętem  Zmarłych. Dbały również o właściwe zachowanie na cmentarzu by nie zakłócić spokoju osób odwiedzających to miejsce. Zapaliliśmy symboliczne znicze przy Pomniku Żołnierzy Wojska Polskiego. Odczytaliśmy tablicę o treści: „Żołnierze Ludowego Wojska Polskiego polegli w walkach o wyzwolenie miasta Głogowa.” Niewątpliwie takie wyjścia na miejsce pamięci to jedna z ważniejszych lekcji wychowania patriotycznego.

A. Leszczyńska