Dyrektor szkoły informuje, że

w dniu 19.09.2023 r.

odbędą się pierwsze w tym roku szkolnym spotkania klasowe rodziców z wychowawcami klas.
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

P. Sobczyk

PLAN ZEBRAŃ Z RODZICAMI