Samorząd Województwa Dolnośląskiego stworzył program, który będzie wspierał utalentowanych Dolnoślązaków, w ramach Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów. Głównym celem i zadaniem Programu jest przyznanie stypendium utalentowanym osobom, by umożliwić im start w prestiżowych międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach. O jednorazowe stypendium może ubiegać się osoba, która jest uczniem (słuchaczem) lub studentem (tryb stacjonarny, studia I i II stopnia) szkoły podstawowej albo ponadpodstawowej lub uczelni z terenu województwa dolnośląskiego. Wnioskodawca może ubiegać się o jednorazowe stypendium nie częściej niż jeden raz w roku budżetowym, jednak nie później niż do dnia 31 października danego roku.

Dane kontaktowe do osoby merytorycznej:
Anna Kokot – Rutkowska, Tel: 71 377 28 13,  gromadzenie@wroclaw.dbp.wroc.pl

Lucyna Kurowska-Trudzik, Tel: 71 377 28 08, Sekretariat-wroclawdbp@edu.dolnyslask.pl

Informacje o programie

Pismo Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Marcina Krzyżanowskiego.