Dziękujemy Państwu za okazane serce ! Podczas sprzedaży balonów zostało zebrane 825 złotych. Cała kwota została przekazana na rzecz Michała podopiecznego Fundacji Wolni od raka. Zachęcamy Państwa do dalszego wspierania wspierania Fundacji.
A. Pisowicz

Link do zbiórki: tutaj…