Europejski Tydzień Autyzmu obchodzony w pierwszym tygodniu grudnia zainicjowany został przez Parlament Europejski, który w od 1996 roku uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem.  W naszej szkole, z tej okazji, przygotowano wystawę z najważniejszymi informacjami odnośnie trudności, z jakimi zmagają się osoby dotknięte tym zaburzeniem. W tych szczególnych dniach chcieliśmy uwrażliwiać dzieci na problemy i potrzeby osób z autyzmem. Integracja to ważny proces, który dotyczy zarówno dzieci z autyzmem, jak i dzieci pełnosprawnych. Obie grupy uczą się prawidłowych zachowań społecznych, akceptacji i tolerancji. Dzieci z autyzmem poprzez przebywanie w grupie rówieśników naśladują prawidłowe zachowania, uczą się interakcji społecznych i wykształcają coraz większą ilość zachowań adaptacyjnych. Ich koleżanki i koledzy natomiast uczą się wrażliwości i troski o inne osoby. Jesteśmy bardzo dumni i chcemy bardzo podziękować, że dzieci z autyzmem mogą bawić się i uczyć ze zdrowymi rówieśnikami w naszej szkole. Od 1 do 7 grudnia wśród nauczycieli i uczniów dominuje ubiór w kolorze niebieskim. Dla uczniów klas I – VI w czasie przerwy przeprowadzono warsztaty nt. „Poznaj autyzm”.
B. Kornas , A. Dagiel, M.  Falarczyk