Nazywany powszechnie Dniem Nauczyciela – Święto Komisji Edukacji Narodowej obchodzone jest 14 października. Dzień ten nie jest przypadkowy, nawiązuje do daty utworzenia Komisji Edukacji Narodowej250 lat temu, 14 października 1773 roku, z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiegopowołano do życia i działania KEN. Komisja była pierwszą w całej Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego Ministerstwa Edukacji i dała znaczący impuls do rozwoju polskiej edukacji w duchu umiarkowanego oświecenia.

W tym roku w naszej szkole święto KEN obchodziliśmy wyjątkowo 13 października. Z tej okazji klasy 3a i 3 c przygotowały apel dla klas młodszych, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego dla klas starszych.

Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli i pracowników szkoły. Wszystkim podobał się muzyczny skecz w wykonaniu uczniów z klasy 6d pt. „Dzień z życia ucznia”. Na koniec przemówiła Pani Dyrektor, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała zarówno nauczycielom jak i wszystkim pracownikom naszej szkoły za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości.

A. Dyk