Dzień Edukacji Narodowej, to szczególne święto podczas którego dziękujemy nauczycielom i pracownikom oświaty. Jak co roku w naszej szkole przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego oraz Samorządu Uczniowskiego wyrazili serdeczne życzenia i swoje podziękowania za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Reprezentanci samorządów rozdali nauczycielom i pracownikom drobne upominki.

A. Dyk, J. Obrębska