W kwietniu w ramach Tygodnia Ekologicznego odbył się konkurs ,,Drugie życie życie odpadów 2024”.
Celem konkursu było:
1.Kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne oraz  wyzwalanie emocjonalnego stosunku do świata przyrody poprzez zwrócenie uwagi na problem rosnącej ilości odpadów produkowanych przez człowieka i podniesienie świadomości na temat segregacji i gospodarki odpadami.
2. Wspieranie najzdolniejszych artystycznie uczniów biorących udział w konkursie i umożliwienie im prezentacji swoich możliwości artystycznych.
3. Wzrost świadomości ekologicznej i wzrost wiedzy w zakresie prawidłowego postępowania  z odpadami komunalnymi u dzieci i młodzieży.
Wpłynęło wiele ciekawych prac.
Zwycięzcami okazali się”
I miejsce: Jagoda Stachowiak kl. 8b, Oliwier Mazurkiewicz kl. 8b, Wojtek Mazurkiewicz kl.7a
II miejsce: Michał Kaczmarek kl.7a, Czarek Piszcz kl.5b, Dawid Świtalski kl.5c
III miejsce: Mateusz Młynarczyk kl.5c, Weronika Więcek kl. 7c, Emilia Więcek kl. 7c, Oskar Krawczyk kl. 8b
Gratulujemy!
A. Bilska, B. Wolanin, A. Kuberska

Więcej zdjęć