Dnia 19 września 2022 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej “Sprzątanie Świata – Polska”. Tegoroczna akcja przebiegła pod hasłem

“Wszystkie śmieci są nasze”,

a głównym jej przesłaniem jest:

-promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji,
– unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu,
– uświadomienie Polakom o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności oraz zachęcanie do nie śmiecenia.

W tym dniu uczniowie klas piątych i szóstych wraz z nauczycielami zaopatrzeni w worki foliowe i rękawice udali się w teren, aby posprzątać okolice szkoły oraz wybrane miejsca w mieście!

W dniu 22.09.2022 również grupy świetlicowe III i IV pod opieką wychowawców Renaty Pyziak i Joanny Gładysz wzięły udział w akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA PO0LSKA”. Dzieci posiadające rękawice jednorazowe oraz worki na śmieci sprzątały teren wokół szkoły (okoliczne skwery i ścieżki otaczające boisko szkolne). Celem przeprowadzonej akcji było uświadomienie dzieciom ważności segregacji śmieci i dbania o środowisko naturalne.

 

B. Wolanin, A. Bilska, R. Pyziak

Akcja “sprzątania świta”