4 czerwca obchodziliśmy 35 rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce. Wybory te były skutkiem porozumienia podczas obrad Okrągłego Stołu między władzą komunistyczną a przedstawicielami opozycji i Kościoła.
Uczniowie, pod opieką p. Agnieszki Dyk , p. Dawida Brodowskiego, p. Sławomira Olejnika, wzięli udział w działaniach upamiętniających te ważne wydarzenia. W holu szkoły pojawiła się tablica tematyczna przedstawiająca hasła i plakaty z 4 czerwca 1989 roku. Uczeń klasy Vb  Cezary Piszcz przeprowadził lekcję otwartą dla kolegów i koleżanek z klas VI – pt. „Obrady Okrągłego Stołu”.
Natomiast uczniowie klas ósmych wzięli udział w konkursie wiedzy „4 czerwca 1989 r.”. Najlepszą wiedzą historyczną wykazali się: Szymon Drozd kl. VIIIb, Krzysztof Leszczyński kl. VIIIa, Dawid Żmuda kl. VIIIa.
Powyższe przedsięwzięcia były okazją do tego, aby przypomnieć i uświadomić uczniom, jak wielką rolę dla rozwoju Polski odegrały przemiany polityczne i gospodarcze zapoczątkowane 35 lat temu, a także by rozbudzić wśród uczniów poczucie tożsamości narodowej oraz dumy z bycia Polakiem.

A. Dyk

więcej zdjęć