15.11.2023  roku w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Literacki  „Omnibus czytelniczy”, w którym wzięli udział uczniowie  klas  IV. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, sprawdzenie stopnia orientacji w literaturze dziecięcej, umożliwienie uczniowi zdolnemu osiągnięcie sukcesu. W konkursie wzięło udział dziewięć szkół podstawowych z powiatu głogowskiego, które były reprezentowane przez osiemnastu  uczniów. Uczestnicy konkursu indywidualnie odpowiadali na pytania, rozwiązywali testy, krzyżówki i rebusy.

Tytuł Omnibusa Czytelniczego zdobyła Maria Nieszporek ze Szkoły Podstawowej nr 7, drugie miejsce zajęły: Stella Palczak ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Anna Garncarska ze Szkoły Podstawowej nr 8, miejsce trzecie przypadło Laurze Ilmak  ze Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Dawidowi Kozłowskiemu ze Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe i drobne upominki oraz słodką niespodziankę. Konkurs przygotowały i przeprowadziły Joanna Donaj, Żaneta Ścisłowska i Krystyna Kowalska.

Ż. Ścisłowska