W dniach 29 i 30 maja 2023 roku uczniowie uczestniczący w zajęciach “Miasto Głogów wspiera uczniów podstawowych” pojechali na wycieczki do Wałbrzycha i Nowej Soli, gdzie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach.

–  w Wałbrzychu odwiedzili Explora Park – Centrum Aktywnej Edukacji, gdzie oprócz indywidualnych zabaw, gier i eksperymentów – poznawali następujące ścieżki tematyczne:  Mozaiki i parkietaże, Matematyka w przyrodzie, Matematyka a sztuka, Fraktale, Twierdzenie Pitagorasa i Miary czasu.

 – W Nowej Soli   poznawali i uczestniczyli w zajęciach w Parku Fizyki, gdzie obejrzeli sześć działów: mechanikę, akustykę, haptykę, hydrostatykę, olfaktologię i optykę, a także uczestniczyli w zajęciach z Lego

P. Sobczyk