Dnia 20.12.2022 r. w ramach realizacji Projektu Bezpieczny Dolnoślązak w obszarze Problematyka uzależnień uczniowie klas 8a oraz 8e wzięli udział w warsztatach zrealizowanych przez studentów pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. W trakcie warsztatów uczniowie mieli możliwość sprawdzenia poziomu swojej wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, jak również wziąć udział w ćwiczeniach z wykorzystaniem alkogoogli.

Ł. Białek