Już po raz trzeci nasza szkoła  zorganizowała Powiatowy Konkurs Wiedzy Ogólnej „Wiem wszystko” dla uczniów klas III. Celem konkursu było:

-rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie wiadomości uczniów w ramach różnych dziedzin wiedzy,
-rozbudzanie dociekliwości intelektualnej i poznawczej dzieci w młodszym wieku szkolnym,
-stworzenie możliwości prezentacji posiadanej wiedzy i umiejętności, wykraczających poza program nauczania danej klasy,
-wdrażanie do samokształcenia i pogłębiania wiedzy szkolnej,
-wspieranie ucznia uzdolnionego i umożliwienie mu osiągniecie sukcesu.

                   W konkursie wzięło udział 20 uczniów z 10 szkół powiatu. Zadaniem uczestników było między innymi: kodowanie, krzyżówki, test wyboru, zagadki. Wszyscy wykazali się dużą wiedzą z różnych dziedzin wiedzy. Zwycięzcami zostali:

1 miejsceJulian Piszcz ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Głogowie,
2 miejsceMieszko Tychański ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Głogowie,
3 miejsceMarlena Hoffmann ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie,
3 miejsce – Igor Gwoździk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie.

Uczestnicy  konkursu otrzymali dyplomy oraz  nagrody rzeczowe, które zostały ufundowane przez:

– Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie,
– Radę Rodziców przy  Szkole Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie.

Jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy! Dziękujemy wszystkim za udział i życzymy dalszych sukcesów. Podziękowania składamy również nauczycielom za przygotowanie swoich uczniów do konkursu. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły Panie : Joanna Donaj,  Żaneta Ścisłowska  i Agnieszka Urbaniak.

Ż. Ścisłowska