16 czerwca 2023 r. uczniowie klasy 8B spotkali się ze swoimi rówieśnikami ze Szkoły Podstawowej nr 7 w kręgielni. Spotkanie było podsumowaniem dwuletniej wymiany listów w ramach innowacji pedagogicznej “Be my penfriend”.
Innowacja „BE MY PENFRIEND” była odpowiedzią na potrzeby uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej. Głównym celem innowacji było zachęcanie uczniów do jak najczęstszego używania języka angielskiego w realnych sytuacjach i naturalnych warunkach oraz uczynienie z nauki procesu przyjemnego, celowego i efektywnego. Cel został osiągnięty. Uczniowie wywiązywali się na czas z obowiązku odpisywania koleżankom i kolegom listów na czas i starali się to robić jak najlepiej potrafią. Chętnie czytali listy od rówieśników i analizowali ich wypowiedzi. Jeśli chodzi o wyniki egzaminu próbnego, uczniowie klasy 8B uzyskali bardzo wysoki, 72 %, wynik w zadaniu sprawdzającym umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej. Wierzę, że zadanie to poszło im równie dobrze na Egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego.
S. Komperda