W dniu 29 września w świetlicy szkolnej odbył się Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania pod hasłem ‘’Dobre obyczaje, czyli w lekkim tonie o bon tonie”. Wychowawcy grup świetlicowych II Renata Pyziak i IV Joanna Gładysz w oparciu książkę Grzegorza Kasdepke ‘’Bon Ton’’ wyjaśniły dzieciom pojęcie savoir-vivru i zasad prawidłowego zachowania. Czytając głośno rozdziały w/w książki ‘’Chustka do nosa”, ‘’Guma do  żucia”, ‘’Spóźnianie”, „Śmiecenie” dzieciom przekazano  wiedzę o tym, jak człowiek dobrze wychowany zachowuje się w określonych sytuacjach. Następnie wychowankowie stworzyli plakaty dotyczące zasad bezpiecznego przebywania w szkole, uzupełniali grafikę dotyczącą sposobów na bycie dobrym przyjacielem oraz uzupełniały tekst dotyczący zasad dobrego wychowania. Celem przeprowadzonych zajęć było propagowanie czytelnictwa, rozbudzanie zamiłowania do książek, utrwalenie wiedzy o prawidłowym zachowaniu się.

J.  Gładysz, R. Pyziak