5 września 2022 roku  nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Narodowe Czytanie, która była już jedenastą edycją, zainicjowaną przez Parę Prezydencką. Tegoroczną lekturą były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, które zostały opublikowane w czerwcu 1822 roku w Wilnie. Zostały one wybrane dla uczczenia dwusetnej rocznicy ich wydania i podkreślenia faktu, iż wyznaczyły początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla nowej epoki jednym z najważniejszych punktów odniesienia.
Czytanie w naszej szkole odbyło się w godzinach od 10.00 do 12.00 na holu szkoły. W imprezie uczestniczyli uczniowie klas 7 i 8 oraz pracownicy szkoły. Po krótkim wprowadzeniu uczniowie z klasy 5c, 7a, 7b i 8a, zaprezentowali się w przygotowanym wcześniej montażu poetycko-muzycznym. Na forum znajdowała się tablica dotycząca autora i samego wydarzenia. Po zakończeniu spotkania uczniowie otrzymali do zeszytu okolicznościową  pieczęć przygotowaną przez Kancelarię Prezydenta RP.
Imprezę przygotowały Panie: Krystyna Kowalska, Żaneta Ścisłowska i Joanna Donaj.

J. Donaj