Od października do czerwca odbywały się w naszej szkole zajęcia koła ekologicznego w profesjonalnej pracowni przyrodniczej.
Uczniowie w czasie tych zajęć m.in.:

–  projektowali oraz prowadzili obserwacje i doświadczenia biologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem określania stanu powietrza, wody i gleby w najbliższym otoczeniu,

–  doskonalili umiejętności pracy z mikroskopem i wykonywania preparatów mikroskopowych, – poznawali  przyczyny i skutki ingerencji człowieka w świat przyrody.

Zajęcia w ciekawy sposób pomogły uczniom pogłębić wiadomości i umiejętności dotyczące ekologii i ochrony środowiska.

B. Wolanin

więcej zdjęć