Wpłaty będzie przyjmowała pani Intendentka w godz. 8.00 – 16.00 (portiernia przy wejściu do szkoły). Poniższą kwotę można również wpłacić na konto.

Wpłat za obiady na styczeń należy dokonać wyłącznie w dniach 2 i 3 stycznia 2024 R.

BANK BNP PARIBAS  43 20300045 1110 0000 0193 2250

Tytułem: wpłata za obiady/ imię i nazwisko dziecka/klasa/za miesiąc.

11 dni x 5,50 zł = 60,50 zł

Bardzo prosimy nie wpłacać pieniędzy przed wyznaczonym terminem, ponieważ ze względu na końcówkę roku rozliczeniowego, mogą nie zostać zakwalifikowane jako płatność na miesiąc styczeń i mogą przepaść!

H. Nowicka