3 lutego 20223 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadzili ratownicy głogowskiego pogotowia. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas czwartych oraz uczniowie klasy IIc. Celem warsztatów było wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci oraz przygotowanie ich do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanego. Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, jak zadbać o bezpieczeństwo własne, jak prawidłowo reagować i wezwać pomoc.

A. Dyk