W dniu 25 kwietnia 2023 r. został rozstrzygnięty I POWIATOWY KONKURS NOBLISTÓW POLSKICH w kategorii plastycznej: Portret Wisławy Szymborskiej. Celem było:

-wykorzystanie i rozwijanie potencjału plastycznego wśród uczniów,
-doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych do działań związanych z poszerzeniem wiedzy na temat postaci,
– kształcenie umiejętności myślenia kreatywnego. w kategorii kl. VII-VIII.

II- miejsce zajęła  Olga Plewko z klasy VIIA

 Laureatce gratulujemy sukcesu!

A Czechowska