31 marca 2023 roku, w NASZEJ SZKOLE, został rozstrzygnięty Powiatowy Konkurs Wielkanocny „Baranek”, który skierowany był do uczniów klas drugich i trzecich z powiatu głogowskiego.  Zadaniem konkursowym było wykonanie baranka w formie przestrzennej, w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości. Celem konkursu było:

– propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
– pobudzanie  inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania baranka wielkanocnego,
– kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy,
– rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów.

Na konkurs wpłynęły prace wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów. Jury, biorąc pod uwagę zgodność z regulaminem, estetykę,  ciekawą interpretację tematu, wyobraźnię, pomysłowość i wrażliwość artystów wyłoniło  laureatów konkursu i przyznało następujące miejsca: W kategorii klas II:

1 miejsce – Hanna Kulhawik  ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie,
1 miejsce – Michalina Stachowska  ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie,
2 miejsce – Adrianna Nowakowska ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie,
3 miejsce – Magdalena Lesiuk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie,
3 miejsce – Yuliia Pakhomova ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Głogowie.

Wyróżnienia:  Weronika Marciniak  ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie, Julia Swojnóg ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Głogowie, Kacper Kozakiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie, Maria Reizner ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie.

W kategorii klas III:
1 miejsce – Ewelina Grydź  ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie,
2 miejsce – Nadia Bryczkowska  ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Głogowie,
2 miejsce – Jakub Sobera ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie,
3 miejsce – Oliwia Marciniak ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie,
3 miejsce – Zuzanna Marciniak  ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie.

Wyróżnienia: Julian Ionesi  ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie, Marcel Wójcik ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie, Lena Potera ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie. Wszyscy uczestnicy  konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci i uczniowie wyróżnieni nagrody rzeczowe. Dodatkowo, w ramach Programu Rządowego #LaboratoriaPrzyszłości, dla zwycięzców wydrukowano na szkolnej drukarce 3D ciekawe figurki. Nagrody zostały ufundowane przez:

–  Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego  w Głogowie,
–  Radę Rodziców przy  Szkole Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie,

Konkurs zorganizowały i przeprowadziły: Agnieszka Urbaniak, Żaneta Ścisłowska i Joanna Donaj.

J. Donaj