Klasa 1c wzięła udział w nauce programowania poprzez zabawę. Wykorzystując sprzęt edukacyjny- robota ,,Super.Doc”, pozyskanego w ramach programu #Laboratoria Pryszłości#, uczniowie mieli okazję ćwiczyć umiejętności z zakresu informatyki, a także uczyć się współpracy i współdziałania w grupie.

M. Rotko