Dnia 29 września rozpoczął  się w teatrze cykl edukacyjny, którego celem jest podniesienie kompetencji kulturalnych uczniów w zakresie odbioru sztuki i zachowania się w teatrze. Zajęcia umożliwiają  kontakt ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo oraz  uwrażliwienie na piękno. W pierwszych zajęciach uczestniczyły klasy: Ib, IIIa i IIIc. Podczas pierwszych zajęć dzieci dowiedziały się, jak wygląda teatr od kulis i jak zachować się w teatrze. Uczniowie aktywnie i chętnie uczestniczyli w zajęciach.

J.  Obrębska