28 listopada 2023 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie odbyła się XIV edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Twórców Głogowskich, którego organizatorem  była Biblioteka Pedagogiczna  oraz Głogowskie Stowarzyszenie Literackie w Głogowie. W recytatorskich  potyczkach  wzięli udział  uczniowie klas VI, VII i VIII szkół podstawowych.  Konkurs miał zasięg powiatowy. Naszą szkołę reprezentowało  grono sześciorga recytatorów, którzy pracowali pod kierunkiem nauczycielek języka polskiego, pań: Marty Bartkowiak, Krystyny Kowalskiej. Spotkanie było okazją do prezentacji uczniowskich uzdolnień recytatorskich i interpretacyjnych tekstów literackich. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali wysoki poziom poprawności i ekspresji wypowiedzi oraz kultury słowa.  W gronie nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszej szkoły. Urszula Gruszka zajęła III miejsce, a Jakub Rzeźnicki uplasował się na miejscu czwartym  i otrzymał wyróżnienie. Wszystkim uczniom gratulujemy występu.

M. Bartkowiak