16 grudnia 2022 r. w  został rozstrzygnięty  XVI Powiatowy Konkurs plastyczny „Najciekawsza kartka świąteczna” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Głogowie. Laureatka konkursu pod opieką Pani Martyny Fila udały się po odbiór nagrody. Na konkurs wpłynęło 60 prac plastycznych wykonanych przez uczniów klas I-III uczęszczających do świetlic szkolnych. Celem konkursu było utrwalenie pięknych ponadczasowych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności uczniów. Z Naszej świetlicy zostały wytypowane po 2 prace z każdego poziomu wiekowego:  z grupy I (opiekun p. Helena Nowica), II oraz III (opiekun p. Agnieszka Olszewska).
Komisja konkursowa dokonując oceny nadesłanych prac przyznała II miejsce dla Jessicy Janus  z II  grypy świetlicowej (opiekun p. Martyna Fila).
Uczniowie nagrodzonych prac otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek. Serdecznie gratulujemy!

Martyna Fila