Podsumowaniem działań charytatywnych na rzecz chorych dzieci z głogowskiego szpitala była wizyta uczniów  naszej szkoły i z ZPSW oraz ich opiekunek- pań: Marty Bartkowiak. Anny Dagiel i Krystyny Zareckiej na oddziale pediatrii głogowskiego szpitala. Wydarzenie odbyło się 19.12.2023 r. Okazją do odwiedzin były zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, a że to szczególny czas, uczniowie przynieśli wykonane samodzielnie choinki i kartki świąteczne oraz mnóstwo prezentów, w przygotowaniu których duży udział mieli rodzice uczniów z naszej szkoły.
Główny cel spotkania został zrealizowany – na ustach małych pacjentów pojawił się uśmiech. Dzięki naszej akcji czas pobytu w szpitalu był dla chorych dzieci przyjemniejszy.

Koordynator Programu  Zajęć Integracyjnych „Jesteśmy tacy sami”
                                              Marta Bartkowiak