Płatność za obiady.

1 i 2 grudnia przyjmowane będą wpłaty za obiady na miesiąc grudzień.

W związku z zakończeniem okresu rozliczeniowego ( koniec roku kalendarzowego) wpłaty  będą przyjmowane wyłącznie w formie gotówkowej.

16 dni x 4,30 zł = 68,80 zł

Prosimy o terminowe wpłaty.