Wpłat na obiady za miesiąc maj będzie można dokonać w dniach 4 i 5 maja.
Opłaty będzie przyjmowała p. Intendentka w godz. 8.00 – 16.00 ( portiernia przy wejściu do szkoły). Poniższą kwotę można również wpłacić na konto

 BANK BNP PARIBAS    43 20300045 1110 0000 0193 2250     

Tytułem: wpłata za obiady/ imię i nazwisko dziecka/klasa/za miesiąc.

17 dni x 5,00 zł = 85,00 zł

Prosimy o terminowe wpłaty.

H. Nowicka