Wpłat na obiady za  miesiąc CZERWIEC można dokonać w dniach 1 i 2 CZERWCA.

Opłaty będzie przyjmowała p. Intendentka w godz. 8.00 – 16.00 ( portiernia przy wejściu do szkoły). Poniższą kwotę można również wpłacić na konto

BANK BNP PARIBAS 43 20300045 1110 0000 0193 2250

Tytułem: wpłata za obiady/ imię i nazwisko dziecka/klasa/za miesiąc.   

13 dni x 5,00 zł = 65,00 zł

Prosimy o terminowe wpłaty. Informujemy również, że w miesiącu czerwcu nie ma odpisów.

H. Nowicka