Wpłat za obiady na miesiąc wrzesień można dokonać w dniach 4, 5 i 6 września.
Opłaty będzie przyjmowała p. Intendentka w godz. 8.00 – 16.00 (portiernia przy wejściu do szkoły).
Poniższą kwotę można również wpłacić na konto

BANK BNP PARIBAS
43 20300045 1110 0000 0193 2250

Tytułem: wpłata za obiady/ imię i nazwisko dziecka/klasa/za miesiąc.
17 dni x 5,50 zł = 93,50 zł

Obiady wydawane będą od dnia 7 września. Prosimy o terminowe wpłaty.