W maju 2023 roku w naszej szkole został rozstrzygnięty II Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki lub filmu dla dzieci”, zorganizowany dla uczniów klas trzecich. Głównym celem konkursu było rozwijanie kreatywności, budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi i wspieranie ucznia uzdolnionego. Zadaniem konkursowym było wykonanie z plasteliny lub modeliny swojej ulubionej postaci z bajki lub filmu dla dzieci w dowolnej wielkości. Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasłużyli na pochwałę i uznanie. Jury, biorąc pod uwagę zgodność z regulaminem, estetykę, samodzielność oraz ciekawą interpretację tematu, wyobraźnię, pomysłowość i wrażliwość artystów wyłoniło laureatów konkursu i przyznało następujące miejsca:

1 miejsce – Kacper Czajka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie,
1 miejsce – Jan Więcek ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie,
1 miejsce – Klaudia Gorzelańczyk ze Szkoły Podstawowej w Jaczowie,
2 miejsce – Daniel Gołąbek ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie,
2 miejsce – Krzysztof Tomasik ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie,
3 miejsce – Igor Gwoździk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie,
3 miejsce – Nikodem Hrycyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie,
3 miejsce – Natalia Niklewicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie,

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostały ufundowane przez Dyrekcję i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły: Renata Strong, Joanna Donaj i Żaneta Ścisłowska.

Z. Ścisłowska