DYREKTOR SZKOŁY NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Halina Dziadkowiec

WICEDYREKTOR SZKOŁY, NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Małgorzata Jabłońska – Szewców

WICEDYREKTOR SZKOŁY, NAUCZYCIEL MATEMATYKI

Paweł Sobczyk

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Małgorzata Jabłońska – Szewców
Jadwiga Sobczyk
Marta Bajer
Agata Leszczyńska
Renta Strong
Karolina Wągiel
Agnieszka Urbaniak
Joanna Obrębska
Beata Kornas

J. POLSKI

Marta Bartkowiak
K. Kowalska
Agnieszka Dyk
Karolina Radziszewska – Janaś

J. ANGIELSKI

Emilia Gródecka
Sylwia Komperda
Paulina Drankiewicz
Filip Dobies

J. NIEMIECKI

Magdalena Łata

HISTORIA

Sławomir Olejnik
Dawid Brodowski

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Sławomir Olejnik

MATEMATYKA

Małgorzata Jabłońska – Szewców
Paweł Sobczyk
Anna Dziadkowiec – Plewko
Aleksander Kondraciuk

 INFORMATYKA

Honorata Sawicka
Jan Lasia

GEOGRAFIA

Agnieszka Bilska

PRZYRODA, BIOLOGIA

Bożena Wolanin

FIZYKA

Dorota Zaremba
Roman Bochanysz

CHEMIA

Agnieszka Kuberska

TECHNIKA

Honorata Sawicka

PLASTYKA

Agnieszka Czechowska

MUZYKA

Ewa Bartkowska

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Sławomir Domagała

DORADZTWO ZAWODOWE

Agnieszka Kuberska

RELIGIA

Genowefa Drankiewicz
Joanna Wilk
Ks. Mariusz Wysakowski
Ewelina Tołopiło /Kościół Chrześcijan Baptystów/
Marta Orzechowska /Zielonoświątkowcy/

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Elżbieta Hapel
Dariusz Bartkowiak
Alicja Sanocja
Grzegorz Kruczek
Sławomir Domagała

ŚWIETLICA

Helena Nowicka – kierownik świetlicy
Agnieszka Olszewska
Joanna Gładysz
Maria Fila
Martyna Fila

BIBLIOTEKA

Joanna Donaj
Żaneta Ścisłowska

LOGOPEDA

Agnieszka Czechowska
Ewa Bartkowska
Joanna Obrębska

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Renata Strong

PEDAGOG

Barbara Gałucka
Łukasz Białek

PEDAGOG SPECJALNY

Alicja Pisowicz – pedagog specjalny

PSYCHOLOG

Paulina Matysiak – Czaja

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Beata Kornas

NAUCZYCIEL ORGANIZUJĄCY PROCES KSZTAŁCENIA

Anna Dagiel
Martyna Falarczyk
Aleksandra Jaślar