DYREKTOR SZKOŁY
NAUCZYCIEL
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Halina Dziadkowiec
WICEDYREKTOR SZKOŁY
NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Małgorzata Jabłońska – Szewców
WICEDYREKTOR SZKOŁY
NAUCZYCIEL MATEMATYKI
Paweł Sobczyk
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Małgorzata Jabłońska – Szewców
Jadwiga Sobczyk
Marta Bajer
Agata Leszczyńska
Renta Strong
Bożena Cichy
Anna Dagiel /nauczyciel wspomagający/
Agnieszka Urbaniak
Joanna Obrębska
Agnieszka Dyk
J. POLSKI Marta Bartkowiak
K. Kowalska
Anna Mazur
Mirosława Szałapska
Hanna Miroś
J. ANGIELSKI

Ewelina Tołopiło
Emilia Gródecka
Sylwia Komperda
Paulina Drankiewicz
Elżbieta Woźniak

J. NIEMIECKI Magdalena Łata
Izabela Nowak
HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Olejnik
Dawid Brodowski
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Sławomir Olejnik
MATEMATYKA Halina Phongsavath
Paweł Sobczyk
Aleksander Kondraciuk
Anna Dziadkowiec – Plewko
 INFORMATYKA Honorata Sawicka
Jan Lasia
GEOGRAFIA Bożena Wolanin
PRZYRODA, BIOLOGIA Beata Wielgosińska
Bożena Wolanin
FIZYKA

Dorota Zaremba
Elżbieta Woźniak

CHEMIA Agnieszka Kuberska
TECHNIKA Honorata Sawicka
PLASTYKA Agnieszka Czechowska
MUZYKA Ewa Bartkowska
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Sławomir Olejnik
DORADZTWO ZAWODOWE Agnieszka Kuberska
RELIGIA Genowefa Drankiewicz
Piotr Straszewski
Joanna Wilk
Ewelina Tołopiło /Kościół Chrześcijan Baptystów/
Marta Orzechowska /Zielonoświątkowcy/
WYCHOWANIE FIZYCZNE Elżbieta Hapel
Dariusz Bartkowiak
Alicja Sanocja
Grzegorz Kruczek
ŚWIETLICA Helena Nowicka – kierownik świetlicy
Wielgosińska Beata
Renata Pyziak
Joanna Gładysz
BIBLIOTEKA Joanna Strągowska
Żaneta Ścisłowska
LOGOPEDA

Agnieszka Czechowska
Joanna Obrębska
Marta Bajer

TERAPIA PEDAGOGICZNA Renata Strong
PEDAGOG, PSYCHOLOG
Barbara Gałucka
Łukasz Białek
Alicja Matejska
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE Beata Kornas