DYREKTOR SZKOŁY, NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Małgorzata Jabłońska – Szewców

WICEDYREKTOR SZKOŁY, NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Agnieszka Urbaniak

WICEDYREKTOR SZKOŁY, NAUCZYCIEL MATEMATYKI

Paweł Sobczyk

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Małgorzata Jabłońska – Szewców
Agnieszka Urbaniak
Marta Bajer
Jadwiga Sobczyk
Marta Rotko
Barbara Chrzanowska
Agata Leszczyńska
Renta Strong
Beata Kornas
Joanna Obrębska

J. POLSKI

Marta Bartkowiak
Krystyna Kowalska
Agnieszka Dyk
Karolina Radziszewska – Janaś

J. ANGIELSKI

Emilia Gródecka
Sylwia Komperda
Paulina Drankiewicz
Filip Dobies

J. NIEMIECKI

Magdalena Łata

HISTORIA

Sławomir Olejnik
Dawid Brodowski

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Sławomir Olejnik

MATEMATYKA

Paweł Sobczyk
Anna Dziadkowiec – Plewko
Aleksander Kondraciuk

 INFORMATYKA

Honorata Sawicka
Jan Lasia

GEOGRAFIA

Agnieszka Bilska

PRZYRODA, BIOLOGIA

Bożena Wolanin

FIZYKA

Dorota Zaremba
Agnieszka Kuberska

CHEMIA

Agnieszka Kuberska

TECHNIKA

Honorata Sawicka

PLASTYKA

Agnieszka Czechowska

MUZYKA

Ewa Bartkowska

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Sławomir Domagała

DORADZTWO ZAWODOWE

Agnieszka Kuberska

RELIGIA

Ks. Piotr Gołaszewski
Genowefa Drankiewicz
Joanna Wilk
Ewelina Tołopiło /Kościół Chrześcijan Baptystów/
Marta Orzechowska /Zielonoświątkowcy/

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Elżbieta Hapel
Dariusz Bartkowiak
Alicja Sanocja
Grzegorz Kruczek
Sławomir Domagała

ŚWIETLICA

Helena Nowicka – kierownik świetlicy
Agnieszka Olszewska
Maria Fila
Martyna Fila
Martyna Wojciechowska
Elżbieta Hapel
M. Łata
Ł. Białek

BIBLIOTEKA

Joanna Donaj
Żaneta Ścisłowska

LOGOPEDA

Agnieszka Czechowska
Joanna Obrębska

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

PEDAGOG

Justyna Kaleta
Łukasz Białek

PEDAGOG SPECJALNY

Justyna Kaleta – pedagog specjalny

PSYCHOLOG

Paulina Matysiak – Czaja

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Beata Kornas

NAUCZYCIEL ORGANIZUJĄCY PROCES KSZTAŁCENIA

Anna Dagiel
Aleksandra Jaślar
Joanna Całujek
Małgorzata Drzazga
Sandra Tomaszewska