– BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna realizację programu polityki zdrowotnej na lata 2023-2025. Program dotyczy profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dzieci i młodzieży. Budżet programu to 2,4 mln zł na lata 2023-2025. Wsparcie jest skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat. Programem, w perspektywie 3-letniej, objętych zostanie około 20 tysięcy uczniów. …

Czytaj więcej PROGRAM PROFILAKTYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH

W środę 6 września w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły" odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z policjantkami z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Funkcjonariuszki przypomniały zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęciły do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe, przestrzegały również najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, …

Czytaj więcej BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY – SPOTKANIE Z POLICJANTEM

       8 maja uczniowie klasy 2b wzięli udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadził je Pan Marcin ze Stowarzyszenia HDK „Maltański Legion”. Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Jednak bardzo często w sytuacjach zagrożenia nie wiemy jak się zachować i jak pomóc osobie, która potrzebuje tej pomocy. Dzieci …

Czytaj więcej ZAJĘCIA Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W KLASIE 2B

17 kwietnia w ramach Programu „Bezpieczny Dolnoślązak” uczniowie klas szóstych i siódmych wzięli udział w warsztatach z podstaw udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty poprowadzili strażacy z OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ GRUPA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO STRAŻACY WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE. Celem warsztatów było zdobycie wiedzy jak zadbać o bezpieczeństwo własne, ocenić stan poszkodowanego, prawidło wezwać pomoc, wykonać prawidłowo pozycję boczną, …

Czytaj więcej WARSZTATY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

 29.03.2023r. uczniowie klasy II b oraz III b wybrali się do Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie na zajęcia edukacyjne w sali „Ognik”. Uczniowie z wielkim zaciekawieniem uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego poznali specyfikę pracy strażaków oraz niektóre sprzęty jakimi dysponują. W trakcie zajęć dzieci uczyły się między innymi prawidłowych zachowań w sytuacjach  zagrożenia życia, …

Czytaj więcej KLASA 2B ORAZ 3B NA ZAJĘCIACH W SALI “OGNIK”

W marcu 2023 r.  uczniowie klas 4-8 wzięli udział w szkolnym konkursie informatycznym. Zadaniem uczniów było opracowanie prezentacji multimedialnej związanej z zagadnieniem "Cyberbezpieczeństwo to odporność systemów informatycznych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez ten system". Dodatkowo ważnym aspektem było ciągłe podnoszenie świadomości uczestników w …

Czytaj więcej SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY PN. “BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI”

W marcu uczniowie klas 4 wzięli udział w konkursie pt. "Wypadki i pierwsza pomoc". Eliminacje zostały przeprowadzone poprzez Platformę Eduello w formie Quizu 4a- 10.03.2023 R. 4b -03.03. 2023. R. 4c -13.03. 2023 R. W eliminacjach wzięło udział 13 uczniów z klasy 4a, 12 uczniów z klasy 4b i 11 uczniów z klasy …

Czytaj więcej SZKOLNY KONKURS PN. “WYPADKI I PIERWSZA POMOC”

Niezależnie od tego, czy uczniowie będą wyjeżdżali na zorganizowany wypoczynek, spędzą ferie w domu lub na półkoloniach, ważne jest zachowanie podstawowych zasad i przepisów bezpieczeństwa. W ramach programu BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK i szkolnej akcji BEZPIECZNE FERIE, w trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów przeprowadzono w naszej szkole szereg działań:  -2 lutego odbyło się spotkanie ze strażakami …

Czytaj więcej BEZPIECZNE FERIE

3 lutego 20223 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadzili ratownicy głogowskiego pogotowia. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas czwartych oraz uczniowie klasy IIc. Celem warsztatów było wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci oraz przygotowanie ich do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanego. Podczas zajęć …

Czytaj więcej WARSZTATY PIERWSZEJ POMOCY

Dnia 20.12.2022 r. w ramach realizacji Projektu Bezpieczny Dolnoślązak w obszarze Problematyka uzależnień uczniowie klas 8a oraz 8e wzięli udział w warsztatach zrealizowanych przez studentów pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. W trakcie warsztatów uczniowie mieli możliwość sprawdzenia poziomu swojej wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, jak również wziąć udział w ćwiczeniach z wykorzystaniem alkogoogli. Ł. …

Czytaj więcej WARSZTATY UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH ZE STUDENTAMI Z PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Back to top