W piątek 31 marca w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie został rozstrzygnięty międzyszkolny konkurs na “Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”.  Konkurs przeznaczony był dla uczniów uczęszczających do świetlic szkolnych. Celem konkursu było: popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą, pogłębianie wiedzy na temat symboliki i  znaczenia palmy w obrzędowości ludowej, rozbudzanie inwencji twórczej i zainteresowanie uczniów rękodziełem ludowym, integracja społeczności szkolnej. Laureatami konkursu zostały:

Alicja Boczula kl.1 –  III miejsce – I grupa świetlicowa
Dominika Stanicka kl.2 – wyróżnienie  – I grupa świetlicowa

H. Nowicka