24.11.2022  roku w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Literacki  „Kłamczucha”,  w którym wzięli udział uczniowie klas VII.  Celem konkursu była popularyzacja twórczości Małgorzaty Musierowicz, zachęcanie do uważnego czytania i samodzielnej pracy, sprawdzenie stopnia znajomości książek, integracja grupy poprzez współpracę i zabawę w miłej atmosferze. W konkursie wzięły udział cztery szkoły podstawowe powiatu głogowskiego, które były reprezentowane przez dwuosobowe drużyny. Zawodnicy odpowiadali na pytania z treści książki, rozwiązywali krzyżówkę i test wyboru.
Konkurs wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej, na trzecim miejscu uplasowali się uczniowie z naszej szkoły,  miejsce czwarte zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 12.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe i drobne upominki oraz słodką niespodziankę. Konkurs przygotowały i przeprowadziły Panie:  Joanna Donaj, Żaneta Ścisłowska i Krystyna Kowalska.

Ż. Ścisłowska