Bardzo miło mi poinformować, że udział naszej szkoły w Ogólnopolskim Projekcje „ Z KULTURĄ  MI DO TWARZY” zakończył się zdobyciem certyfikatu.  Celem projektu było wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia. Wykonaliśmy i zaprezentowaliśmy na stronie szkoły w zakładce projektu, aż 21 zadań. Wszystkie relacje można jeszcze zobaczyć w zakładce OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY PN. “Z KULTURĄ MI DO TWARZY . Bardzo dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w realizację programu i wykonywanie zadań. Dziękuję również koleżankom Agnieszce Urbaniak i Agacie Leszczyńskiej za wsparcie w koordynowaniu projektem.

A.Kuberska