10 listopada uczniowie klasy 1A gościli na lekcji pana Pedagoga Łukasza Białka. Tematem zajęć była poprawa relacji koleżeńskich w zespole, integracja grupy. Uczniowie uczyli się koncentracji i pracy zespołowej. Pan Pedagog pokazał nam ciekawą zabawę, dzięki której uczniowie musieli współpracować ze sobą. W zabawie nie szukaliśmy winnych, nikt nie był lepszy lub gorszy. Liczyła się praca zespołowa, umiejętność porozumiewania się. Uczniowie musieli panować nad emocjami. Trzeba przyznać, że klasa 1A świetnie poradziła sobie z tym niełatwym zadaniem. Dzieci nie mogą doczekać się kolejnych takich zajęć. Liczymy na dalszą pomoc ze strony pana Łukasza Białka.

A. Dyk