28 września 2021 r. uczniowie klas Ia i Ic  uczestniczyli w terenowej lekcji przyrody czyli wycieczce do lasu (Nadleśnictwo Obiszów). Zajęcia na terenie lasu poprowadził PAN LEŚNICZY, który z zapałem opowiedział dzieciom o otaczającej nas przyrodzie. Uczniowie dowiedzieli się, kim tak naprawdę jest leśnik oraz na czym dokładnie polega jego zawód. Dzieci poznały nie tylko różne rodzaje drzew i krzewów, ale również gatunki zwierząt, jakie żyją w naszych lasach, a nawet rozpoznawały ich  tropy. Lekcja przyrody w lesie wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród dzieci, o czym świadczą trafne pytania, jakie zadawały.

J. Obrębska , A. Dyk

galeria zdjęć