W marcu 2022r. odbyło się rozstrzygnięcie powiatowego konkursu literackiego „Książka moim przyjacielem”. Tegoroczna edycja polegała na napisaniu wiersza zachęcającego do czytania książek lub promującego ulubiony utwór literacki.

Celem konkursu było:

-rozwijanie zainteresowań i uzdolnień humanistycznych,
-krzewienie wiedzy o języku ojczystym, literaturze i kulturze polskiej,
-wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy z zakresu języka polskiego,
-wspieranie uzdolnień uczniów szkół podstawowych,
-umożliwianie zdolnym dzieciom zaprezentowania swej wiedzy i umiejętności poza macierzystą szkołą,
-wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych, ich nauczycieli i szkół.

Udział wzięło wielu uczniów z głogowskich szkół. Jury miało ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością, kreatywnością i wyobraźnią.

Uczennice naszej szkoły zostały nagrodzone w/w konkursie:
Miejsce INatasza Zawadzka SP 14 (opiekun p. Hanna Miroś)
Miejsce V – Patrycja Klimar SP 14 (opiekun p. Krystyna Kowalska)
Miejsce VI – Oliwia Paterek  SP 14 (opiekun p. Hanna Miroś)

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

K. Kowalska