Dnia 19.10.2021 r. po raz kolejny odbył się quiz pt. „ Kolory jesieni” dla  uczniów z  klas III uczęszczających do świetlicy szkolnej. Celem quizu było:

–  utrwalenie wiadomości na temat lasu,
–  umiejętność współdziałania w zespole,
–  właściwe komunikowanie się,
–  odpowiedzialność za efekty pracy,
–  umiejętność praktycznego działania i uczciwej rywalizacji,
–  przestrzeganie zasad i reguł gier i zabaw.

Uczniowie pracowali w grupach, mieli różne zadania do wykonania: układanie przysłów z rozsypanek, odpowiedzi  na pytania i zagadki quizu, układanie obrazków z części, rozpoznawanie fragmentów tekstów lektur związanych z jesienną scenerią, rozwiązanie logogryfu. Na zakończenie wyłoniono miejsca:

I miejsce – Michał Koralewski, Ignacy Mietliński –  klasa III b
II miejsce – Oliwia Bartniak, Kinga Jagieło – klasa III a
III miejsce – Brunon Subotkiewicz, Filip Mazurkiewicz – klasa III c

Uczestnikom quizu wręczono dyplomy oraz drobne upominki. Quiz  przygotowała i przeprowadziła mgr Renata Pyziak.

R. Pyziak


więcej zdjęć