W bieżącym roku szkolnym najmłodsi uczniowie naszej szkoły realizują międzynarodowy projekt edukacyjny pn. “Z kulturą mi do twarzy” Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 /2022  (punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne;  punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury).
Realizując I moduł nasi najmłodsi uczniowie obejrzeli sztukę teatralną w głogowskim teatrze, a także uczestniczyli w koncercie edukacyjnym zorganizowanym przez Lubuskie Biuro Koncertowe. O tym wszystkim – w prezentacji przygotowanej przez Panią A. Urbaniak,

P. Sobczyk

PREZENTACJA