Rozwijanie kreatywności, budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi i wspieranie ucznia uzdolnionego było głównym celem Powiatowego Konkursu Plastycznego „Moja ulubiona postać z bajki lub filmu dla dzieci”  dla uczniów klas III. Jego organizatorem i gospodarzem była nasza szkoła. Zadaniem konkursowym było wykonanie z plasteliny lub modeliny swojej ulubionej postaci z bajki lub filmu dla dzieci w dowolnej wielkości. Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasłużyli na pochwałę i uznanie.  Jury, biorąc pod uwagę zgodność z regulaminem, estetykę, samodzielność oraz ciekawą interpretację tematu, wyobraźnię, pomysłowość i wrażliwość artystów wyłoniło  laureatów konkursu i przyznało następujące miejsca:

1 miejsce – Liza Kucharska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie,
1 miejsce – Michał Koralewski ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie,
1 miejsce – Maciej Wajs ze Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim,

2 miejsce – Wiktoria Krawczyk-Karwowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie,
2 miejsce – Mikołaj Tkacz ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Głogowie,
2 miejsce – Zuzanna Kubicka ze Szkoły Podstawowej w Nielubi,

3 miejsce – Oliwia Granis ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie,
3 miejsce – Oliwia Walowska ze Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim,
3 miejsce – Alan Krysiak ze Szkoły Podstawowej w Nielubi,
3 miejsce – Julia Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej w Serbach.

Wszyscy uczestnicy  konkursu otrzymali dyplomy oraz  nagrody rzeczowe, które zostały ufundowane przez Dyrekcję i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły: Renata Strong, Joanna Donaj i Żaneta Ścisłowska.

J. Donaj