Szkoła Podstawowa nr 12 w Głogowie już po raz dziesiąty była organizatorem Powiatowego Konkursu ,,Mój przyjaciel pies”. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego oraz Marii Czerwińskiej – założycielki Fundacji Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZE-NE-KA, treserki zwierząt grających w filmach i telewizji, Kawalera Orderu Uśmiechu. Polegał na opisaniu swoich przygód, wrażeń, wzruszeń i wszystkich innych emocji, których źródłem jest pies. W konkursie udział wzięło 89 uczniów z 11 szkół.

Celem konkursu było:

  • promowanie przyjaźni między dzieckiem, a zwierzęciem,
  • możliwość podzielenia się wrażeniami i odczuciami dotyczącymi przyjaźni z psem,
  • rozwijanie zdolności literackich,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień humanistycznych wśród uczniów szkół podstawowych Głogowa i okolic,
  • wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych, ich nauczycieli i szkół.

Uczeń naszej szkoły Bartosz Kochanowski z klasy VIII a zajął 3 miejsce. Ucznia do konkursu przygotowała polonistka Krystyna Kowalska. Serdecznie gratulujemy!!!

K. Kowalska