Siostry NAZARETANKI składają serdeczne podziękowania uczniom klas: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a , 5a, 6a i 6b oraz Pani Genowefie Drankiewicz za wrażliwość na potrzeby Misji, za podjęte działania i zaangażowanie w zbiórkę pieniędzy, które zostały przeznaczone na HOLY FAMILY NAZARETH SCHOOL W YAMFO, W GHANIE.

P. Sobczyk

PODZIĘKOWANIE