W miesiącu marcu  obchodzimy  Międzynarodowy Dzień  Pisarzy i Pisarek  w związku z tym odbyło się spotkanie wszystkich grup świetlicowych na holu szkoły. Uczniowie zapoznali się z sylwetkami trzech znanych pisarzy dla dzieci (Hansa Christiana Andersena, Juliana Tuwima i Jana Brzechwy), wskazywanie miejsca urodzenia na mapie Europy oraz ich pracy twórczej. Następnie uczniowie wysłuchali czytanego przez nauczyciela wiersza pt. “Rzepka” Jana Brzechwy. Po wysłuchaniu wiersza został przeprowadzony Quiz dla dzieci z przedstawionego materiału. Na koniec odbyło się wspólne malowanie na holu szkoły ilustracji przedstawiających utwory dla dzieci. Spotkanie przygotowały nauczycielki: Renata Pyziak i Beata Wielgosińska.

R. Pyziak