Dnia 3 września 2021r. po raz  kolejny nasza szkoła  przystąpiła do akcji Narodowe Czytanie, które odbywa się pod honorowym patronatem pary prezydenckiej.  Do tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania  wybrano książkęMoralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji.

Narodowe Czytanie w naszej szkole odbyło się w godzinach od 9:00 do 11:30 na holu szkoły. W imprezie uczestniczyli  uczniowie klas VI, VII i VIII  oraz pracownicy szkoły. Całość rozpoczęła się krótkim wprowadzeniem. Następnie uczniowie z klasy 6b i 7a odczytali fragmenty utworu.  Na forum znajdowała się tablica okolicznościowa dotycząca autorki i samego wydarzenia.  Na koniec uczniowie otrzymali do zeszytu okolicznościową  pieczątkę. Imprezę przygotowały Joanna Donaj, Krystyna Kowalska i Żaneta Ścisłowska.

J. Donaj